ХIII-ти Международен ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

С песните на Кичка Савова“

20 – 21 април 2024 г.

село сладун, общ. свиленград 

Целта е да се съхрани и популяризира песенното творчество на народната изпълнителка Кичка Савова и респективно песенното наследство на Сладун.

Допълнителни цели са:
– да съхрани и популяризира изворния и обработен фолклор на България;
– да представи богатството и пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този начин да се съхрани и предаде духовното културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни;
– да утвърди присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално-песенно изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на многобройните колективи за обществено признание;
– да насърчава приемствеността на традициите и активното участие на младото поколение.

Основен медиен партньор

Филм за XI-то издание на Международния фолклорен фестивал

„С песните на Кичка Савова“ 2022 година

С финансовата подкрепа на 

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с Вашите приятели!