Международен ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

С ПЕСНИТЕ НА КИЧКА САВОВА“

20 – 21 април 2024 г.

село Сладун, общ. Свиленград

НАЧАЛОТО

Първото издание се провежда през 2011г. по повод 60 г. творчески юбилей на народната певица Кичка Савова, която е родом от село Сладун.

През 2013 година фестивалът променя статута си и от фестивал за изпълнение на песни от репертоара на Кичка Савова дава поле на изява и на състави представящи изворен фолклор.
От 2016 г. фестивала се разширява и дава възможност за изява и на танцови колективи и групи за обработен фолклор.

А от 2018 включва и Групи за народни обичаи.

Фестивалът е собствен проект, целящ да създаде условия за изграждане на активен диалог между самодейните състави и индивидуални изпълнители от страната, посредством участието им в изданията на фестивала. 

Всяка година на сцената на фестивала, който се провежда ежегодно, в два фестивални дни участват над 1000 души – танцови състави и клубове, ансамбли, певчески групи, индивидуални изпълнители, групи представящи народни обичаи, народни хорове и оркестри.

Фестивалът е с конкурсен характер и цели да съхрани и популяризира изворния, автентичен фолклор на България. Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този начин да съхраним и предадем живото нематериално културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни. Да утвърди присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално – песенно и инструментално изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на многобройните колективи за обществено признание. Насърчаване приемствеността на младото поколение.

За седемте години, наред с многото нови участници, които привличаме с всяка изминала година, групите които са участвали през годините, очакват с нетърпение поредното издание на фестивала и участват отново с голямо удоволствие.
Участниците са над 6000 души.

Всичко това безспорно говори за нивото на конкурса и е най-индикативният, най-отличителният показател за значимостта на фолклорния фестивал, както от страна на участниците, така и за местната общност.

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с Вашите приятели!